Tangent GC 全部5件產品一覽,試用報告,分享心得盡在she critiques
查看更多Tangent GC 身體護理Body,身體滋潤乳液/霜body lotion/cream,手部護理hand care,沐浴產品body wash等產品
TangentGC 堅持使用有機成分,不含防腐劑、石化成分與螢光劑,打造天然生活保養產品。品牌及後更推出香水洗手沐浴乳系列,延伸跨足肌膚清潔保養,成為多元發展的生活方式品牌。... she critiques香港本地用家分享Tangent GC是否好用, 價錢價格比較, 網上購買資訊。TGC402 - YUZU Organic Body Cream 《柚然澄身》有機身體護膚乳液TGC202 - YUZU Organic Hand Cream 《柚然澄身》有機護手霜TGC202 - YUZU Organic Hand Cream 《柚然澄身》有機護手霜TGC102 - YUZU Organic Soap 《柚然澄身》有機洗手沐浴乳TGC110 KIYOMI Organic Soap 《幸會甜橙》有機洗手沐浴乳