Philip B - Chocolate Milk Body Wash & Bubble Bath 朱古力牛奶甜蜜潔膚露 - _355ml 香港本地用家分享是否好用, 試用報告評分、網上購買價格比較盡在she critiques! 搜尋其他Philip B產品 ,或同類沐浴產品 body wash推介。

神奇的朱古力牛奶泡泡讓身心彷彿置身於快樂的童年中,給您百分百的甜蜜感覺。